Što dijete treba znati prije polaska u školu

Mnogi roditelji često su u dilemi što dijete treba znati prije polaska u školu. Ako i vi dvojite, evo nekoliko savjeta logopeda, kako provjerite njegovo znanje, vještine i motoriku.

što dijete treba znati prije polaska u školu

Što dijete treba znati prije polaska u školu?

 • Govor i jezik: Pravilno izgovara sve glasove. Pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu). Zna verbalno definirati jednostavne pojmove. Zna verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti. Zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak.
 • Grafomotorika: Posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska. Po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne kružne i valovite linije. Precrtati likove: krug, trokut, kvadrat i romb. Pisati svoje ime velikim tiskanim slovima.
 • Prostorni odnosi: Razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad. Usvojilo je orijentaciju:
 • na tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko)
 • u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja)
 • na papiru (što je na desnoj strani papira, a što je na lijevoj).
 • Vremenski odnosi: Razumije vremenske odnose – prije, poslije, jutro, podne, večer, prijepodne, poslijepodne. Također je poželjno da poznaje dane u tjednu, jučer, danas, sutra.
 • Matematičke vještine: Dijete već broji do 20, brojanje s prekidom, brojanje unatrag od 10 do 0. Snalazi se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj. Razumije pojam niza: što sve spada u neki niz, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji), uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje elemenata), zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje. U skupu od 10 elemenata zna rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan uz pokazivanje. Povezuje brojku uz količinu (npr. brojka 9 = devet elemenata). Mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi.
 • Predčitalačke vještine: Može rastaviti poznate riječi na slogove. Prepoznaje i imenuje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ. Zna imenovati riječi na zadani glas (igra “na slovo na slovo”).Prepoznaje je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini. Zna rastaviti jednostavne riječi na glasove. Od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ (npr., M-A-M-A, O-K-O i sl.). Prepoznaje simbole slova i brojeva.
 • Koncentracija:Na zadatku se može zadržati 15 – 20 minuta, a trajanje igre može biti i 60 minuta uz kratke otklone pažnje.
 • Opći pojmovi o sebi: Dijete već zna svoje ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, imena i zanimanja ukućana, svoju dob, prepoznaje i imenuje boje, prepoznaje okuse (kiselo, slatko, slano, gorko), vruće/hladno/mlako, članove obitelji – majka/otac/baka/djed/brat/sestra.

Zašto je bitna priprema za školu?

Što dijete treba znati prije polaska u školu? Trebaju djeca naučiti pisati i čitati prije škole?

Djeca prije polaska u školu ne trebaju znati sami pisati i čitati, ali trebaju znati neke vještine koje utječu na taj proces:

 • Slušna percepcija – “čuti” glas i znati pokazati slovo
 • Vizualna percepcija – “prepoznati” slovo i imenovati glas
 • Vizualna i slušno-govorna memorija
 • Sukcesivne funkcije – praćenje slijeda u vremenu i prostoru
 • Vizualno-motorna i slušno – motorna koordinacija
 • Prostorna orijentacija
 • Grafomotorika
 • Jezična kompetencija

Osim navedenih komponenata intelektualne razvijenosti, vrlo je važno da dijete posjeduje pažnju, i to hotimičnu pažnju, koja kod malog učenika početnika varira od deset do petnaest minuta na jednom predmetu.

Ta pažnja je uvelike rezultat vježbe u predškolsko doba i preduvjet za praćenje nastave i sudjelovanje u njoj.  Vrlo je važno da dijete poznaje svoju okolinu kako bi pojmovi o njoj bili točniji i jasniji. Djeca koja neposredno pred školu poznaju prostorne i vremenske odnose, zatim pojmove koji omogućuju uspoređivanje kvantiteta kao i poznavanje brojeva, brže i lakše savladavaju početnu nastavu.   

Djeca se prije polaska u školu trebaju već znati sami odjenuti i urediti.

Da bi odijevanje bilo zabavnije, djecu također možete motivirati odabirom same odjeće. Pogledajte našu internetsku trgovinu u kojoj vas čeka izuzetno zabavna i moderna dječja kolekcija. To jača njihovo samopouzdanje i motivaciju za neovisnost.

što dijete treba znati prije polaska u školu

Bambini – odjeća za djecu do 5 godina

Bambini – odjeća za djecu od 6 – 14 godina